top of page
20230729_101657.jpg

 Programowanie urządzeń elektronicznych i podzespołów.  Diagnostyka urzadzeń wraz z dokumentacją pomiarową.

       Resurs to okres zdolności użytkowej  ustalony teoretycznie lub doświadczalnie, określający czas eksploatacji urządzenia, wyrażony w odpowiednich dla niego jednostkach. Przyjmuje się, że w tym okresie zagwarantowane jest bezpieczeństwo i sprawność użytkowania. Resurs dla urządzeń jest określony liczbą cykli pracy a dla mechanizmów liczbą godzin w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem obciążenia nominalnego.

Szacowanie stopnia wykorzystania resursu dotyczy wszystkich UTB podlegających dozorowi technicznemu.

       W dniu 6 grudnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia

30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw

i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176). Rozporządzenie zastąpiło dotychczas obowiązujące trzy akty w tym obszarze:

1) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać przenośniki kabinowe i krzesełkowe (Dz. U. poz. 827);

2) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki (Dz. U. z 2002 r. poz. 43);

3) rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego

(Dz. U. poz. 1890).

      Jedną z najistotniejszych zmian wprowadzonych nowym rozporządzeniem jest wymóg odtworzenia i rejestracji przebiegu eksploatacji urządzeń transportu bliskiego (UTB). Celem powyższego wymogu jest odniesienie się do resursu urządzenia, który wyznacza graniczne parametry stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB

w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony na:

Original.png
bottom of page